Hvad er de grundlæggende krav til sprøjtestøbebehandling

Sprøjtestøbning er en almindelig produktionsmetode i industriel fremstilling.Det er et vigtigt værktøj i masseproduktion, så hvad er de grundlæggende krav tilSprøjtestøbeform Plastformforarbejdning?

(1) For at sikre kvaliteten af ​​sprøjtestøbebehandling

Forarbejdningskvaliteten af ​​sprøjtestøbeforme betyder, at de forarbejdede sprøjtestøbe under normale produktionsforhold kan opfylde de præcisions- og udseendekvalitetskrav, der er angivet på tegningerne, og kan producere kvalificerede produkter i partier.

(2) For at sikre produktionscyklussen af ​​sprøjtestøbebehandling

Sprøjtestøbefremstillingscyklussen refererer til færdiggørelsen af ​​sprøjtestøbebearbejdningen og produktionen inden for den angivne tid.Længden af ​​sprøjtestøbefremstillingscyklussen afspejler også formproducentens tekniske niveau og tekniske styrke fra siden.Når vi behandler forme, bør vi gøre vores bedste for at forkorte formens fremstillingscyklus, hvilket afhænger af producentens styrke.

(3) For at sikre sprøjtestøbeformens levetid

Den lave levetid for sprøjtestøbeformen og den dårlige nøjagtighed af arbejdsdelen vil ikke kun påvirke produktets kvalitet, men også forårsage et stort spild af formomkostninger.Derfor har en forøgelse af levetiden for sprøjtestøbeforme en betydelig indvirkning på at reducere omkostningerne ved plastprodukter og forbedre virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne.

(4) For at sikre, at forarbejdningsomkostningerne for sprøjtestøbeforme er lave

Som et vigtigt værktøj til sprøjtestøbning påvirker kvaliteten af ​​formen direkte produktets kvalitet, og formen optager en stor del af virksomhedens udviklings- og produktionsomkostninger.For at reducere produktionsomkostningerne for sprøjtestøbeforme er det nødvendigt med rimelighed at vælge formmaterialer og formulere rimelige forarbejdningsprocedurer i henhold til den forventede produktion af plastprodukter(Elektrisk stik  Samledåse).


Indlægstid: 17. august 2022